Geachte ouders/verzorgers,

Assalaam alaikoem wrwb,

 
Veel kinderen komen op school als ze vier jaar oud zijn. Andere kinderen zijn al ouder als ze op de Al Ikhlaas komen en hebben al ervaring opgedaan op een andere school. Zo’n overgang is meestal net zo spannend als voor het vierjarige kind.

Basisscholen verschillen in identiteit, werkwijze, resultaten en sfeer.

Onze school heeft als grondslag het Islamitische geloof. Onze leerlingen delen allen dit geloof. Op dit moment tellen wij meer dan 28 verschillende culturele achtergronden onder ons team en leerlingen. Ieder kind is welkom op onze school, ongeacht de culturele of godsdienstige achtergrond. Wij zien alle verschillen als een meerwaarde om van elkaar te leren.

Wij vinden het belangrijk ons als school te blijven ontwikkelen en hoge verwachtingen te hebben, zowel van het team als van de leerlingen.

De basisschool is een belangrijk stukje van je leven. Voor de kinderen én voor de ouders. Jarenlang is er diezelfde weg van huis naar school en weer terug. In de loop van de jaren vertrouwt u uw kind ruim 7520 uur toe aan de zorg van de leerkrachten van de basisschool.

Een basisschool kiest u dan ook met zorg voor uw kind.

Welkom op de islamitische basisschool Al Ikhlaas.