Externe contacten

Onze school staat midden in de gemeenschap. Wij streven naar samenwerking met instanties in de wijk. Onze school onderhoudt daarom structurele contacten met externe instanties. Hierdoor halen we expertise binnen waardoor we adequaat samen kunnen werken aan de opvoeding en de ontwikkeling van de kinderen. We dragen daarvoor, als school, ouders en omgeving, een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De externe instanties waarmee we een relatie onderhouden zorgen voor advies, hulp en ondersteuning en dit komt de kwaliteit van het onderwijs en de school als organisatie ten goede. Daarom onderhoudt onze school systematische en gereguleerde contacten met bijvoorbeeld:

 • de leerplichtambtenaar
 • de wijkagent, brandweer
 • Centrum voor jeugd en gezin
 • schoolmaatschappelijk werk
 • schoolarts
 • schoolpsycholoog
 • fysiotherapie, logopedie
 • NME, Natuur Mileu Educatiecentrum
 • onderwijsbegeleidingsdiensten: OA, Fenom
 • welzijnsorganisaties: stg. Dock
 • omliggende en de samenwerkende basisscholen (SidW)
 • V.O.-scholen
 • (I)PABO, Nova-college, ROC.