Sociaal-emotionele ontwikkeling
Het sociaal-emotionele welbevinden van onze leerlingen heeft veel invloed op hun totale functioneren. In ons onderwijs willen wij kinderen leren respectvol met zichzelf en anderen in school en de samenleving om te gaan. Daarom besteden wij in ons onderwijs systematisch aandacht aan; omgangsregels, communicatie (luisteren, schrijven en spreken), gevoelens, hanteren van conflicten, hygiëne, ordelijkheid, rouwverwerking en zorg voor elkaar. Wij gebruiken de methode “De Vreedzame School”. De ontwikkeling van de groep en de individuele leerlingen wordt in kaart gebracht na afname van Viseon, de veiligheidsthermometer en de vragenlijsten 'groepsklimaat'. De resultaten worden tijdens de groeps-(leerling-)bespreking besproken (leerkracht en IB’er). In deze gesprekken worden ook mogelijke aanpakken voor een groep of voor een individuele leerling besproken.

De Vreedzame school
Er wordt wekelijks in elke groep een  vreedzame school les gegeven. Daarnaast worden leerlingen van de bovenbouw getraind tot mediatoren.
Al Ikhlaas wil met De Vreedzame school kinderen opvoeden tot verantwoordelijke en actieve leden van de gemeenschap. Daartoe beschouwen we de klas en de school als oefenplaats. Kinderen leren dat zij deel uitmaken van de gemeenschap die de klas en school vormt en leren daar een bijdrage aan te leveren. Ze leren oog en oor te hebben voor anderen, zich verantwoordelijk te voelen voor het algemeen belang: initiatiefrijk, zorgzaam en betrokken. In de pedagogische visie van De Vreedzame School staat een aantal uitgangspunten centraal:

- het constructief oplossen van conflicten met behulp van mediatie

- het benutten van de invloed van leeftijdgenoten op elkaar

- het creëren van een positieve sociale en morele norm

- het bevorderen van sociale verbondenheid en gemeenschapszin

Actief burgerschap en sociale cohesie
Actief burgerschap en sociale cohesie heeft te maken met de sociale ontwikkeling van de leerlingen. Onze leerlingen groeien op in een steeds complexere, pluriforme maatschappij. Onze school vindt het van belang om haar leerlingen op een goede manier hierop voor te bereiden. Leerlingen maken ook nu al deel uit van de samenleving.
Allereerst is kennis van belang, maar daar blijft het wat ons betreft niet bij. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen op een bewuste manier in het leven staan, waarbij ze niet alleen respect hebben voor anderen, maar ook naar anderen omzien. In de school leren wij leerlingen daarom goed samen te leven en samen te werken met anderen. Wij willen leerlingen brede kennis over, en verantwoordelijkheidsbesef meegeven voor de samenleving.
De methode ‘De Vreedzame School’ geeft de leerkracht veel handvatten om hiermee aan de slag te gaan. 


De mediatoren

Op onze school zijn er 10 gediplomeerde mediatoren aanwezig. Aan het begin van het schooljaar hebben deze 10 leerlingen zichzelf opgegeven, samen met nog meer andere leerlingen van de school. Uit al deze leerlingen is een selectie gemaakt. De leerlingen uit de groepen 4 t/m 8 mogen een stem uitbrengen voor de leerling die zij het meest geschikt vinden. Hier komen dan de laatste mediatoren uit en zij volgen drie offciele trainingen die door twee leerkrachten worden gegeven.

De mediatoren van het schooljaar 2017-2018 zijn:
Zainab (voorzitter), Soumaya (vice-voorzitter), Saabirin, Dilara, Ileaf, Abdallah, Soumaya, Rafik, Nada en Soukaina. Zij hebben hun diploma behaald en mogen mediaties verrichten.

Een mediator is er om te begeleiden bij het oplossen van een conflict. Een mediator moet goed kunnen luisteren, kunnen parafraseren (samenvatten) en kunnen begeleiden bij het oplossen van een conflict. Het uiteindelijke doel is dat de leerlingen van onze school zelfstandig hun conflicten kunnen oplossen, zonder hulp van een mediator.
 logo-kinderwijkraad

Iedereen doet mee!


Op donderdag 1 november wordt de tweede kinderwijkraad in Haarlem (bestaande uit leerlingen van Al Ikhlaas en De Meer) geïnstalleerd door wethouder Jur Botter! Dit gaat plaatsvinden op onze school tussen 15.30 en 17.00 uur. De kinderwijkraad is van start gegaan met drie democratielessen op school. Tijdens die ABD-lessen (Actief Burgerschap en Democratie) werken kinderen aan plannen en gaan ze stemmen op de plannen die ze het belangrijkst vinden voor hun wijk. Daarna gaat de kinderwijkraad aan de slag met de top-3 (plannen waar het meest op gestemd is).

De kinderwijkraad komt vanaf februari tot aan de zomervakantie wekelijks bij elkaar (met uitzondering van de vakantiedagen).

 

 

De Vreedzame school nieuwsbrieven van 2018-2019

DVS nieuwsbrief 1

DVS nieuwsbrief 2