De website is onder constructie!

De website van Basisschool Al Ikhlaas is momenteel onder constructie! Heeft u een vraag of wilt u bepaalde informatie ontvangen, dan kunt u contact opnemen met de administratie van de school bereikbaar via telefoonnummer  023-5335540 of per e-mail info@alikhlaas.nl