Ouderraad

De ouders van de school zijn naast de DMR ook vertegenwoordigd in de Ouderraad. Onder leiding van de voorzitter wordt er regelmatig vergaderd over de gang van zaken.

 De taken van de ouderraad zijn o.a.:

 het bevorderen van contacten tussen ouders, leerkrachten en MR

het opstellen van een activiteitenlijst en het uitvoeren ervan in overleg met het team

het geven van informatie aan ouders via de nieuwsbrief

het ondersteunen van het team bij schoolactiviteiten

het helpen coördineren van activiteiten die in commissieverband plaatsvinden.

 

 


 

Nieuwsbrief ouderraad Al Ikhlaas

As-salaam alaikom wa rahmatolah wa barakatoh

Beste Ouders,

Zoals elk jaar, groeit het aantal leerlingen op school. Ook dit jaar hebben we veel nieuwe leerlingen en ouders mogen verwelkomen op onze school.

Graag willen we door middel van deze eerste nieuwsbrief ons voorstellen aan alle ouders van Al-Ikhlaas en wat wij doen en alles omtrent de ouderraad.


Wat is de ouderraad?
De ouderraad is een inspraakorgaan binnen een school. In de ouderraad zitten de vertegenwoordigers van de ouders en zetten zich op vrijwillige basis in voor de kinderen.
Het grootste doel van de ouderraad op school is het bevorderen van de samenwerking tussen ouders en school en het bevorderen van de betrokkenheid van ouders bij school. Deze ouders helpen ook met het werven van andere ouders voor het ondersteunen van activiteiten.

In de ouderraad zijn de ouders van leerlingen vertegenwoordigd die zich betrokken voelen met de school. Een Ouderraadslid levert een positieve bijdrage aan de gang van zaken op school.

De taken van de ouderraad zijn o.a.;
· het meedenken over en mede-organiseren van diverse activiteiten
· aanspreekpunt voor de ouders
· het verzorgen van informatie van ouders naar leerkrachten en omgekeerd

Dit alles draagt mee aan een fijne schooltijd voor de kinderen. Een ouderraad zal altijd proberen de belangen van de leerlingen zo goed mogelijk te behartigen.

De ouderraad bestaat momenteel uit een team van 12 personen, in de bijlage ziet u wie deze personen zijn.
De ouderraad zet zich in voor de school en krijgt er geen vergoeding voor. De ouderraad verlangt uitsluitend de tevredenheid van Allahs swt te krijgen. Daarnaast hoopt de ouderraad dat in samenwerking met andere ouders en het schoolteam de beste vanuit de leerlingen te halen.

Wat zijn de taken precies?
De ouderraad houdt zich bezig met het doen van voorstellen voor extra binnen- of buitenschoolse activiteiten en het ondersteunen en/of uitvoeren van de organisatie hiervan. Dit geldt ook voor de feestelijke activiteiten binnen de school.
De organisatie hiervan vergt veel tijd. Het schoolteam kan hierbij hulp gebruiken.

De ouderraad (met als achterban alle ouders!) kan hierbij veel ondersteuning bieden aan het schoolteam. Denk hierbij aan de beide islamitische feestdagen, het schoolreisje en andere activiteiten zoals het inluiden van de heilige maand ramadan, de jaarlijkse fancy fair, de hoofddoekendag en nog vele andere leuke activiteiten.

Kortom: alles wat de school extra leuk maakt.
Tijdens de ouderraad-vergaderingen wordt bekeken of alle voorbereidingen voor een activiteit goed verlopen of dat er bijvoorbeeld nog extra hulp nodig is en wáár de hulp nodig is.
Om de communicatie met het schoolteam goed te laten verlopen wordt er van deze vergaderingen altijd verslag uitgebracht naar de directie.

Wat heb ik als ouder aan de ouderraad?
De ouderraad wil de spreekbuis zijn voor iedere ouder richting de school. Daarbij maakt de ouderraad altijd de afweging tussen het individuele belang en belangen van de grotere oudergroepen en/of leerlingen.

Voor de ouders is het dan ook zinvol om een goede spreekbuis te hebben naar het schoolteam en de directie.

Tot slot is het voor de wettelijke verplichte MR (en vooral de oudergeleding in de MR) van belang een spreekbuis te hebben naar de ouders. Dit om ervoor te zorgen dat het belang van de ouders zo goed mogelijk wordt behartigd.

De ouderraad vormt dus een verbinding tussen school en ouders. Voor individuele zaken raden wij u aan contact op te nemen met de leerkracht of de directie van de school.


Hoe kan ik de ouderraad bereiken?
De ouderraad is er voor de ouders. Daarom wil de ouderraad ook zo goed mogelijk bereikbaar zijn voor de ouders. Alle leden van de ouderraad kunnen altijd aangesproken worden voor alles waar u als ouder mee zit.

Dit kan door de leden gewoon direct in de school, wij adviseren echter door per e-mail te benaderen (ouderraad.alikhlaas@elamalscholen.nl)


Hoe kan ik meehelpen?
Allereerst zijn wij heel blij dat wij in Nederland de kans hebben om onze kind(eren) ook op school de islamitische opvoeding mee te geven.
Om onze kinderen een sterke islamitische basis te kunnen geven is uw hulp hierbij van cruciaal belang.

Naast uw inzet thuis, is uw inzet op school zeer waardevol en uw kind(eren) heeft (hebben) er veel baat bij.

U zult begrijpen dat de ouderraad alleen ondersteuning bij activiteiten kan bieden met de hulp van ouders, u dus!

è In de hal is er een ideeënbus, zo kunnen alle vaders en moeders hun ideeën, opmerkingen, verbeterpunten enz. (anoniem) doorgeven.
- Dit kan overigens ook via mail; ouderraad.alikhlaas@elamalscholen.nl
- U kunt ook altijd één van de ouderraadsleden aanspreken.

Houd u beneden in de hal ook de maandelijkse planning in de gaten? Zo weet u meteen welke activiteiten er zullen plaatsvinden en eventueel waar we uw hulp hard bij nodig hebben.

  • Momenteel hebben we ouders hard nodig die met een aantal leerlingen willen lezen volgens de ralfi-methode. Dit kost u slechts 15 minuten (maximaal 30 minuten) per week, als u 1x met de kinderen leest. De kinderen stellen het wel op prijs als u vaker zou kunnen.
  • Ook ouders voor een uurtje overblijf (van 12 uur tot 13.00 uur) zijn hard nodig, de overblijfdagen zijn de maandagen, dinsdagen en donderdagen.

Met zijn allen halen we het allerbeste uit onze kinderen,
Zij zijn u en de leerkrachten vast erg dankbaar!

 

De ouderraad